Elektronisk Redovisning AB

Vi är din ekonomiavdelning på distans som tar hand om all den administration som du tycker är mindre kul eller inte har tid med. Individuella helhetslösningar för dina behov

Bokföring & redovisning

Vi hjälper till med den löpande bokföringen baserat på vad ni behöver hjälp med. Vi hjälper er att effektivisera administrationen i ert företag. Det gör att ni kan fokusera på det ni är bäst på.

 • Kvittohantering
 • Månads-/kvartalsavstämning
 • Avstämning av balanskonton
 • Avstämning av bokförda löner och ersättningar
 • Underlag förutbetalda kostnader
 • Underlag upplupna intäkter
 • Underlag upplupna kostnader
 • Underlag förutbetalda intäkter
 • Underlag för lagerredovisning
 • Upprätta inventarieregister
 • Underhåll och avstämning av inventarieregister
bokföring redovisning

Lönehantering

Lönehantering

Lön är något som inte får bli fel. Det kan vara en snårskog som kan vara svår att navigera. Låt oss hjälpa er. Vi kan erbjuda hela eller delar av löneprocessen. Från att ta fram lönespecifikationer till att göra utbetalningen till era anställda. Nedan är några av dom delar som vi erbjuder:

 • Månadsvis utföra löneberäkningar
 • Månadsvis skicka ut lönebesked
 • Månadsvis verkställa lönebetalning
 • Månads-/kvartalsvis ta fram lönestatistik
 • Månadsvis beräkna semesterersättning/ semesterlön
 • Semesterårsavslut
 • Kontrolluppgifter
 • Fora rapportering

Skatt- och momsredovisning


Varje månad eller kvartal hjälper vi er att ta fram underlag till skattedeklarationen. Det gäller främst moms & arbetsgivaravgifter. Dessa kan vi så klart hjälpa er med att redovisa till skatteverket.

 • Momsrapport
 • Arbetsgivardeklaration (AGI)
 • Betalningssammanställning
 • Upprättande av betalning till skatteverket på er bank.
Skatt- momsredovisning

Bokslut & årsredovisning

Bokslut & årsredovisning

Vid räkenskapsårets slut så upprättar vi bokslut med den dokumentation som krävs. Vi upprättar årsredovisning i de fall detta krävs.

 • Framtagande av underlag enligt särskild förteckning
 • Bokslutsbilagor med tillhörande specifikationer
 • Upprättande av årsredovisning/årsbokslut
 • Upprätta inkomstdeklaration för bolaget
 • Upprätt inkomstdeklaration för delägare

Leverantörsfakturor

Slipp krångliga ocr-nummer och tråkigt pappersarbete. Vi sköter er leverantörsreskontra, vi kan sköta utbetalningar åt er om ni har det behovet. Allt arbete sker i molnet så ni har alltid tillgång till leverantörsfakturorna digitalt och kan enkelt ha koll på era kostnader.

 • Upprättande av attestflöden
 • Kontering av leverantörsfakturor
 • Registrering i reskontra
 • Upprätta betalningsförslag
 • Utföra betalningsuppdrag
 • Registrering av leverantörsbetalningar
 • Underhåll av leverantörsregister
 • Avstämning av leverantörsreskontra
Leverantörsreskontra

fakturering

Fakturering

Vi tar hand om er kundreskontra. För att förenkla för er så kan vi ta hand om hela processen. Hela vägen från att skapa fakturor, skicka dem samt följa upp att dom blir betalda. Blir dem inte det så hjälper vi såklart till med att skicka påminnelser.

 • Registrering av fakturor enligt ert underlag
 • Registrering av kundinbetalningar
 • Påminnelsehantering
 • Inkassohantering
 • Räntefakturering
 • Underhåll kundregister
 • Avstämning av kundreskontra

Starta bolag

Vi hjälper dig i processen att starta ett nytt bolag. Tillsammans stämmer vi av vilken bolagsform som passar din affärsidé bäst. 

 • Vi hjälper dig med ansökningar till bolagsverket
 • Att tänka på
 • Vilken bolagsform passar dig bäst
 • Bankkontakter
Starta bolag

avveckla bolag

Avveckla bolag

Att avveckla bolag är en lång och snårig process. Vi hjälper dig avveckla ditt bolag.
Är det bäst att sätta bolaget i konkurs eller likvidera det? Tillsammans går vi igenom bolaget och tittar på vad som är bäst i ert fall.